Factory Information
Factory Area: 0 m2
Employees: Below 100
Plant Add: 202Room Abuilding of Bulong City, BuJi ,LongGang, Shenzhen, China